Licitatii

Licitatie plug 16.03.2017

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE NR. 2317/06.03.2017 ANUNT Primăria comunei Livezile anunţă licitaţie publica, deschisa, cu strigare , in data de 16 martie 2017, ora 10.00, la sediul primariei comunei Livezile, pentru vanzarea urmatoarelor bunuri – mijloace fixe, aflate in proprietatea comunei Livezile: Nr. crt Denumire bun 1 Plug PP 3x25 Depunerea dosarelor se face pina in data de 16 martie 2017 orele 09.00 , la registratura Primariei comunei Livezile. Documentaţia pentru licitatie se compune din a) declaratie participare la licitatie b) pentru persoane fizice : 1.- copie CI/BI ; 2.- certificat fiscal, eliberat de primarie, că nu are datorii restante 3. dovada platii taxei de participare 4. dovada depunerii garantiei de participare c) pentru persoane juridice: 1.- copie de pe certificatul unic de înregistrare ; 2.- certificat fiscal, eliberat de primarie, că nu are datorii restante 3. dovada platii taxei de participare 4. dovada depunerii garantiei de participare Pentru participarea la licitatie, se plateste o taxa de 100 de lei si garantie de 10 % din pretul de pornire a bunului, conform caietului de sarcini care se poate achizitiona de la sediul Primariei la contravaloarea de 10 lei. Relatii suplimentare , inclusiv asupra identificarii blocurilor fizice cu nr. si suprafata puteti obtine de la dna Dan Andreea, inspector asistent in cadrul primariei comunei Livezile tel: 0263270034, e-mail : primarie@primarialivezilebn.ro. PRIMAR SIMIONCA TRAIAN
2017-03-06

Licitatie spatiu Piata Auto , 28.03.2017

   PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE anunta LICITAŢIE PUBLICA, DESCHISA, CU STRIGARE, in data de 28 martie 2017, ora 10.00, pentru transmiterea, în folosinţă pe termen limitat prin inchiriere, a terenului in suprafata de 40mp, situat in incinta Pietei auto Livezile, in scopul desfasurarii de activitati comerciale cu caracter de alimentatie publica. Relatii suplimentare, inclusiv caietul de sarcini, se pot obtine de la sediul Primariei Livezile sau tel. 0263/270034. – dna Dan Andreea. Dosarele se depun pana in data de 28.03. 2017 orele 09.00.
2017-03-13