Consiliul local - Proiecte de hotarari

Lista proiecte de hotarari in anul

>>Declaratie de avere - Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL 83 din 29.11.2016 cu privire la taxele speciale