Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
18 06.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale ”Oclolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A., pe anul 2020
17 06.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Livezile nr. 97/16.12.20202 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta anual, a modului de valorificare, cantitatea și destinația materialelor lemnoase care pot fi vândute direct precum și criteriile, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase corespunzător fondului forestier proprietate publică a comunei Livezile și aferent anului 2020, precum și stabilirea tarifelor maximale practicate la lucrările de explorare a masei lemnoase prin prestări de servicii
16 30.03.2021 privind acordarea avizului de principiu pentru arondarea comunei Prundu Bârgăului la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud
15 30.03.2021 privind organizarea pășunatului în anul 2021, pe raza comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
3816 30.03.2021 privind acordul pentru utilizarea străzilor și drumurilor comunale de exploatare, ce aparțin domeniului public al comunei Livezile, în vederea implementării proiectului ”Dezvoltare rețea de comunicații Orange, județul Bistrița-Năsăud - UAT Livezile, localitățile Livezile, Dorolea, Cușma, Valea Poenii, Dumbrava”
3793 30.03.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300460/10.08.2017 în valoare de 1.643.466,59 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3
3784 30.03.2021 privind acordarea avizului de principiu pentru arondarea comunei Prundu Bârgâului la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud
3474 23.03.2021 privind aprobarea încetării contractului de închiriere a pășunii comunale nr.6993/06.07.2015, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Taurine Dorolea, prin denunțare unilaterală de către comuna Livezile
1538 08.02.2021 privind organizarea pășunatului în anul 2021, pe raza comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
3816 30.03.2021 privind acordul pentru utilizarea străzilor și drumurilor comunale de exploatare, ce aparțin domeniului public al comunei Livezile, în vederea implementării proiectului ”Dezvoltare rețea de comunicații Orange, județul Bistrița-Năsăud - UAT Livezile, localitățile Livezile, Dorolea, Cușma, Valea Poenii, Dumbrava” -
3793 30.03.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300460/10.08.2017 în valoare de 1.643.466,59 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3 -
3784 30.03.2021 privind acordarea avizului de principiu pentru arondarea comunei Prundu Bârgâului la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud -
3474 23.03.2021 privind aprobarea încetării contractului de închiriere a pășunii comunale nr.6993/06.07.2015, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Taurine Dorolea, prin denunțare unilaterală de către comuna Livezile -
1538 08.02.2021 privind organizarea pășunatului în anul 2021, pe raza comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
18 06.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale ”Oclolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A., pe anul 2020 -
17 06.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Livezile nr. 97/16.12.20202 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta anual, a modului de valorificare, cantitatea și destinația materialelor lemnoase care pot fi vândute direct precum și criteriile, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase corespunzător fondului forestier proprietate publică a comunei Livezile și aferent anului 2020, precum și stabilirea tarifelor maximale practicate la lucrările de explorare a masei lemnoase prin prestări de servicii -
16 30.03.2021 privind acordarea avizului de principiu pentru arondarea comunei Prundu Bârgăului la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud -
15 30.03.2021 privind organizarea pășunatului în anul 2021, pe raza comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Observații


în curs de actualizare . . .