Livezile Jád Jaad

Livezile (înainte de 1964 Iad), germană Jaad, maghiară Jád) este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România. Comuna Livezile are în componenţă cinci sate: Livezile, satul de reşedinţă, Cuşma, Dorolea, Dumbrava şi Valea Poenii. Se învecinează la nord cu comuna Feldru, comuna Josenii Bîrgăului şi comuna Prundu Bîrgăului, la vest cu oraşul Bistriţa, la sud cu comuna Dumitriţa şi comuna Cetate, iar la est cu comuna Bistriţa Bîrgăului.


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă
– standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”
cod SIPOCA 35

 

Legislație

Constituția României Legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.
Legătură externă 

Conducere, agenda de lucru

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.)

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia.


 

Organigrama

Organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, precum și raporturile de colaborare;


 

Instituții subordonate

Școala Gimnazială Livezile


 

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


DataDescriereFișier
13.06.2024 Anunț
privind rezultatul final în cadrul examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu atribuții de operator rol, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile, din 13.06.2024
(detalii în documentul atașat)
13.06.2024 Anunț
privind rezultatul probei scrise în cadrul examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu atribuții de operator rol, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile, din 13.06.2024
Comisia constituită prin dispoziția primarului comunei Livezile nr.77/08.05.2024, a procedat la verificarea și notarea lucrării scrise a candidatului declarat admis la proba selecției dosarelor:
(detalii în documentul atașat)
13.06.2024 Barem varianta 2
Subiecte la proba scrisă la examenul de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional principal, cu atribuții de operator rol, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
10.06.2024 Anunț
privind rezultatul FINAL în cadrul examenului de recrutare, pe durată nedeterminată, în funcția contractuală de execuție, vacante de muncitor calificat (instalator) în cadrul Compartimentului deservire, implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile al aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
Comisia constituită prin dispoziția primarului comunei Livezile 87/16.05.2024, a procedat la notarea lucrării scrise a candidatului declarat admis la proba de selecție a dosarelor:
(detalii în documentul atașat)
06.06.2024 Anunț
privind rezultatul probei scrise în cadrul examenului de recrutare, pe durată nedeterminată, în funcția contractuală de execuție, vacante de muncitor calificat (instalator) în cadrul Compartimentului deservire, implementare proiecte finanțare din fonduri externe nerambursabile al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile.
Comisia constituită prin dispoziția primarului comunei Livezile 87/16.05.2024, a procedat la notarea lucrării scrise a candidatului declarat admis la proba de selecție a dosarelor:
(detalii în documentul atașat)
06.06.2024 BAREM SUBIECTE
pentru examenul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat (instalator) în cadrul Compartimentului deservire, implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile al aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile, din 06.06.2024.
(detalii în documentul atașat)
30.05.2024 Anunț
privind selecția dosarelor depuse în cadrul examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu atribuții de operator rol, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
30.04.2024 Anunț
privind selecția dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare, pe durată nedeterminată, în funcția contractuală de execuție, vacante de muncitor calificat (tâmplar) în cadrul Compartimentului deservire, implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile al aparatului de specialiate al primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
16.05.2024 Comuna Livezile organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat (instalator) în cadrul Compartimentului deservire, implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
(detalii, bibliografie în documentul atașat)
10.05.2024 ANUNȚ
privind rezultatul final al examenului de recrutare, pe durată nedeterminată, în funcția contractuală de execuție, vacante de muncitor calificat (tâmplar) în cadrul Compartimentului deservire, implemenare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile.
Comisia constituită prin dispoziția primarului comunei Livezile 55/09.04.2024, a procedat la notarea probei de interviu a candidatului declarat admis la proba scrisă:
(detalii în documentul atașat)
09.05.2024 ANUNȚ
pentru examenul de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu atribuții de operator rol, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile.
(detalii în documentul atașat)
09.05.2024 Înștiințare organizare concurs
Primăria comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocupare unei funcții publice de execuție vacante în baza art. VII din OUG nr.115/2023 - alin. (2) lit. a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ.
Funcția publică scoasă la concurs:
- Inspector, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT AGRICOL, URBANISM, EVIDENȚA IMOBILIARĂ, PATRIMONIU ȘI MEDIU - 241257
(detalii în documentul atașat)
30.04.2024 Anunț
privind selecția dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare, pe durată nedeterminată, în funcția contractuală de execuție, vacante de muncitor calificat (tâmplar) în cadrul Compartimentului deservire, implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile al aparatului de specialiate al primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
09.04.2024 Anunț
Comuna Livezile organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat (tâmplar) în cadrul Compartimentului deservire, implementare proiecte finanțare din fonduri externe nremabursabile al aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
21.03.2024 Anunț
privind rezultatul concursului de recrutare în funcția publică temporar vacantă, de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
Comisia constituită prin dispoziția primarului comunei Livezile 40/04.03.2024, a procedat la notarea probei de interviu a candidaților admiși la proba scrisă:
(detalii în documentul atașat)
21.03.2024 Anunț
privind rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare în funcția publică temporar vacantă, de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
Comisia constituită prin dispoziția primarului comunei Livezile 40/04.03.2024, a procedat la notarea lucrării scrise a candidaților admiși la proba de selecție a dosarelor:
(detalii în documentul atașat)
21.03.2024 BAREM SUBIECTE
pentru cadrul concursului de recrutare în funcția publică temporar vacantă, de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile, din data de 21.03.2024 Varianta II
(detalii în documentul atașat)
27.02.2024 Anunț concurs
PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE, județul Bistrița-Năsăud, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante în baza art. VII din OUG nr.115/2023 - alin. (2) lit. a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ
(detalii în documentul atașat)
13.02.2024 Anunț
privind selecția dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare în funcția publică temporar vacantă, de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile.
Comisia constituită prin dispoziția primarului comunei Livezile 40/04.03.2024, a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși și a legalității organizării examenului constatând următoarele:
În urma verificării dosarelor depuse în cele 8 zile calendaristice, comisia constată și admite să participe la concurs următorii candidați în condițiile solicitate prin anunț:
(detalii în documentul atașat)
27.02.2024 Primăria comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante în baza art. VII din OUG nr.115/2023 - alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2024 pentru modificarea și completarea Codului administrativ.
Funcția publică scoasă la concurs:
- Consilier, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT FINANCIAR, ACHIZIȚII, TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE - 231252
Proba scrisă 21.03.2024 ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Livezile (sala de ședință), sat Livezile, nr.1615 comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud.
(detalii, bibliografie în documentul atașat)
19.01.2024 Anunț
În conformitate cu prevederile H.G. nr.931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici, Comuna Livezile, derulează procedura de desemnare a consilerului de etică.
I. Calendarul de desfășurare a procedurii de desemnare a consilierului de etică.
- Data publicării anunțului: 19.01.2024;
Perioada în care se pot depune dosarele de candidatură: 19.01.2024 - 25.01.2024 la Secretarul general al comunei Livezile;
(detalii în documentul atașat)
08.01.2024 Barem subiecte pentru examenele de promovare în grad superior celui deținut:
Compartiment agricol, urbanism, evidență imobiliară, patrimoniu și mediu
Compartiment financiar, achiziții, taxe și impozite locale
Serviciul public comunitar pentru evidența persoanei
-
08.01.2024 Anunț privind rezultatul probei de interviu în cadrul examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu atribuții de executor fiscal, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
08.01.2024 Anunț privind rezultatul probei de interviu în cadrul examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului agricol, urbanism, evidență imobiliară, patrimoniu și mediu al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
08.01.2024 Anunț privind rezultatul probei de interviu în cadrul examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului public comunitar pentru evidența persoanei, aflat sub coordonarea Consiliului local al comunei Livezile
08.01.2024 Anunț privind rezultatul probei de interviu în cadrul examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu atribuții de inspector fiscal, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
29.12.2023 Anunț
privind selecția dosarelor depuse în cadrul examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului public comunitar pentru evidența persoanei, aflat sub coordonarea Consiliului local al comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
29.12.2023 Anunț
privind selecția dosarelor depuse în cadrul examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului agricol, urbanism, evidența imobiliară, patrimoniu și mediu al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
29.12.2023 Anunț
privind selecția dosarelor depuse în cadrul examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu atribuții de executor fiscal, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitat al primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
29.12.2023 Anunț
privind selecția dosarelor depuse în cadrul examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu atribuții de inspector fiscal, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
06.12.2023 ANUNȚ
pentru examenele de promovare în grad superior celui deținut pentru funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile și al Serviciului public comunitar pentru evidența persoanei, aflat sub coordonarea Consiliului local al comunei Livezile
PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE, județul BISTRIȚA-NĂSĂUD, organizează următoarele examene de promovare în grad superior celui deținut pentru:
- funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu atribuții de inspector fiscal, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
- funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu atribuții de executor fiscal, din cadrul compartimentului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
- funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului agricol, urbanism, evidență imobiliară, patrimoniu și mediu al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
- funcția de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului public comunitar pentru evidența persoanei, aflat sub coordonarea Consiliului local al comunei Livezile
(detalii, bibliografie în documentul atașat)
06.10.2023 ANUNȚ
Comuna Livezile organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de conducător autospecială în cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență Livezile.
Concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de conducător autospecială în cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență Livezile constă în selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.
(detalii în documentul atașat)
07.02.2023 ANUNȚ
pentru examenul de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului resurse umane, relații publice, registratură, monitorizarea procedurilor administrative al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE, județul Bistrița-Năsăud, organizează exame de promovare în grad superior celui deținut entru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului resurse umane, relații publice, registratură, monitorizarea procedurilor administrative al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
(detalii în documentul atașat)
09.01.2023 PROCES VERBAL (nr. 211)
întocmit azi, 09.01.2023, cu ocazia concursului de recrutare în funcția publică vacantă, de execuție, de inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului agricol, urbanism și evidență patrimonială, patrimoniu, mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
Comisia constituită prin dispoziția primarului comunei Livezile nr. 225/19.12.2022, procedat la notarea probei de interviu a candidatului declarat admis la proba scrisă:
(detalii în documentul atașat)
09.01.2023 PROCES VERBAL (nr. 205)
întocmit azi, 09.01.2023, cu ocazia concursului de recrutare în funcția publică vacantă, de execuție, de inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului agricol, urbanism și evidență patrimonială, patrimoniu, mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
Comisia constituită prin dispoziția primarului comunei Livezile nr. 225/19.12.2022, a procedat la verificarea lucrării scrise a candidatului declarat admis la proba de selecție a dosarelor:
(detalii în documentul atașat)
28.12.2022 PROCES VERBAL
Întocmit azi, 28.12.2022, cu ocazia concursul de recrutare în funcția publică vacantă, de execuție, de inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului agricol, urbanism și evidență patrimonială, patrimoniu, mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile.
(detalii în documentul atașat)
08.12.2022 Anunț pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, de inspector clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentul agricol, urbanism, evidență imobiliară, patrimoniu și mediu al aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile.
PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE, județul BISTRIȚA-NĂSĂUD, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în baza Art. unic din OUG 80/2022 - alin. (2) lit. a)
(detalii în documentul atașat)
10.12.2021 Primăria Comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud organizează examenul de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului agricol, urbanism, evidenta imobiliara, patrimoniu și mediu al Aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile
19.04.2021 Proces verbal (nr.4709/19.04.2021) întocmit azi, 19.04.2021, cu ocazia concursului pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de administrator, grad II, din cadrul Compartimentului cultură, bibliotecă comunală și arhiva al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
19.04.2021 Proces verbal (nr.4709/19.04.2021) întocmit azi, 19.04.2021, cu ocazia concursului pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de administrator, grad II, din cadrul Compartimentului cultură, bibliotecă comunală și arhiva al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
19.04.2021 Proces verbal (nr.4699/19.04.2021) întocmit azi, 19.04.2021, cu ocazia concursului pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de administrator, grad II, din cadrul Compartimentului cultură, bibliotecă comunală și arhiva al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
12.04.2021 Proces verbal (nr.4372/12.04.2021) întocmit azi, 12.04.2021, cu ocazia examenului de promovare în grad imediat superior, pentru funcția publică, de execuție, vacante, de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimenului financiar, achiziții, impozite și taxe locale al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
12.04.2021 Proces verbal (nr.4370/12.04.2021) întocmit azi, 12.04.2021, cu ocazia examenului de promovare în grad imediat superior, pentru funcția publică, de execuție, vacante, de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimenului financiar, achiziții, impozite și taxe locale al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
07.04.2021 Proces verbal (nr.4259/07.04.2021) întocmit azi, 07.04.2021, cu ocazia concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator, grad II, din cadrul Compartimentului cultură, bibliotecă comunală și arhivă al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
30.03.2021 Proces verbal (nr.3863/30.03.2021) întocmit azi, 30.03.2021, cu ocazia examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector (operator rol), clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimenului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
23.03.2021 Anunț (nr.3480/23.03.2021) Primăria Comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator, grad II, din cadrul Compartimentului cultură, bibliotecă comunală și arhivă al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile
10.03.2021 Proces verbal (nr.2815/10.03.2021) întocmit azi, 10.03.2021, cu ocazia examenului de promovare în funcția contractuală de execuție vacante, de Inspector, grad IA, din cadrul Centrului de informare turistică al comunei Livezile

 

Programe și strategii

...secțiune în curs de actualizare


 

 

Primăria Livezile:

 • Str. Principală, nr.161, Livezile
 • Tel/Fax 0263-270034
 • primarie@primarialivezilebn.ro

Audiențe:

 • Primar:
  Luni 08:00 - 11:00
 • Viceprimar:
  Marți 08:00 - 11:00
 • Secretar general UAT:
  Miercuri 08:00 - 11:00

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  07:30 - 15:30
 • Program cu publicul:
  Luni - Vineri 07:30 - 15:30