Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
69 21.12.2021 privind aprobarea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Livezile, pe anul 2022
68 21.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Livezile, în anul 2022
66 21.12.2021 privind aprobarea celei de a IV-a rectificări a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Livezile, pe anul 2021
62 15.11.2021 privind aprobarea celei de-a III-a rectificări a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Livezile, pe anul 2021
54 26.10.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare.
48 27.09.2021 privind aprobarea celei de a doua rectificări a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Livezile, pe anul 2021
42 05.08.2021 privind aprobarea primei rectificări a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Livezile, pe anul 2021
28 31.05.2021 privind modificarea Hotărârii nr. 11/18.02.2021 a Consiliului local al comunei Livezile, referitoare la aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
27 11.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din comuna Livezile
26 31.05.2021 privind organizarea Pieței de vechituri ”Flohmarkt” Livezile
18 06.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale ”Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A., pe anul 2020
17 06.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Livezile nr. 97/16.12.20202 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta anual, a modului de valorificare, cantitatea și destinația materialelor lemnoase care pot fi vândute direct precum și criteriile, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase corespunzător fondului forestier proprietate publică a comunei Livezile și aferent anului 2020, precum și stabilirea tarifelor maximale practicate la lucrările de explorare a masei lemnoase prin prestări de servicii
16 30.03.2021 privind acordarea avizului de principiu pentru arondarea comunei Prundu Bârgăului la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud
15 30.03.2021 privind organizarea pășunatului în anul 2021, pe raza comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud
11 18.02.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
02 26.01.2021 privind stabilirea situațiilor de necesitate și alte situații deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență, în conformitate cu prevederile art. 41 din Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
3816 30.03.2021 privind acordul pentru utilizarea străzilor și drumurilor comunale de exploatare, ce aparțin domeniului public al comunei Livezile, în vederea implementării proiectului ”Dezvoltare rețea de comunicații Orange, județul Bistrița-Năsăud - UAT Livezile, localitățile Livezile, Dorolea, Cușma, Valea Poenii, Dumbrava”
3793 30.03.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300460/10.08.2017 în valoare de 1.643.466,59 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3
3784 30.03.2021 privind acordarea avizului de principiu pentru arondarea comunei Prundu Bârgâului la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud
3474 23.03.2021 privind aprobarea încetării contractului de închiriere a pășunii comunale nr.6993/06.07.2015, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Taurine Dorolea, prin denunțare unilaterală de către comuna Livezile
1538 08.02.2021 privind organizarea pășunatului în anul 2021, pe raza comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
3816 30.03.2021 privind acordul pentru utilizarea străzilor și drumurilor comunale de exploatare, ce aparțin domeniului public al comunei Livezile, în vederea implementării proiectului ”Dezvoltare rețea de comunicații Orange, județul Bistrița-Năsăud - UAT Livezile, localitățile Livezile, Dorolea, Cușma, Valea Poenii, Dumbrava” -
3793 30.03.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300460/10.08.2017 în valoare de 1.643.466,59 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3 -
3784 30.03.2021 privind acordarea avizului de principiu pentru arondarea comunei Prundu Bârgâului la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud -
3474 23.03.2021 privind aprobarea încetării contractului de închiriere a pășunii comunale nr.6993/06.07.2015, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Taurine Dorolea, prin denunțare unilaterală de către comuna Livezile -
1538 08.02.2021 privind organizarea pășunatului în anul 2021, pe raza comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
69 21.12.2021 privind aprobarea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Livezile, pe anul 2022 -
68 21.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Livezile, în anul 2022 -
66 21.12.2021 privind aprobarea celei de a IV-a rectificări a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Livezile, pe anul 2021 -
62 15.11.2021 privind aprobarea celei de-a III-a rectificări a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Livezile, pe anul 2021 -
54 26.10.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare. -
48 27.09.2021 privind aprobarea celei de a doua rectificări a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Livezile, pe anul 2021 -
42 05.08.2021 privind aprobarea primei rectificări a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Livezile, pe anul 2021 -
28 31.05.2021 privind modificarea Hotărârii nr. 11/18.02.2021 a Consiliului local al comunei Livezile, referitoare la aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
27 11.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din comuna Livezile -
26 31.05.2021 privind organizarea Pieței de vechituri ”Flohmarkt” Livezile -
18 06.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale ”Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A., pe anul 2020 -
17 06.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Livezile nr. 97/16.12.20202 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta anual, a modului de valorificare, cantitatea și destinația materialelor lemnoase care pot fi vândute direct precum și criteriile, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase corespunzător fondului forestier proprietate publică a comunei Livezile și aferent anului 2020, precum și stabilirea tarifelor maximale practicate la lucrările de explorare a masei lemnoase prin prestări de servicii -
16 30.03.2021 privind acordarea avizului de principiu pentru arondarea comunei Prundu Bârgăului la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud -
15 30.03.2021 privind organizarea pășunatului în anul 2021, pe raza comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud -
11 18.02.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
02 26.01.2021 privind stabilirea situațiilor de necesitate și alte situații deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență, în conformitate cu prevederile art. 41 din Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - 2O21